Opleiding: de Tafels

Tafel Next

Tafel Next 40:
Sinds 2011 hebben wij ongeveer 1000 aankomend en recent gestarte commissarissen opgeleid, met een zware executive-, bestuurders en/of ondernemersachtergrond.

De Tafel Next van DeNieuweCommissaris geeft een goede inleiding in het vak voor een startende commissaris, het geeft bestuurders die te maken hebben met toezichthouders inzicht in het perspectief van hun toezichthouders en het geeft meer inzicht in het vak voor hen die een toezichthoudende rol ambiëren. Tijdens deze cyclus van een zestal avonden wordt door een kennis- en een ervaringspartner één van de volgende onderwerpen besproken, die u goed uitrusten in de volle breedte en diepte van het vak. Inmiddels hebben er bijna 40 Tafels voor startende commissarissen plaatsgevonden, en door de jaren heen nog eens bijna 40 Tafels voor ervaren commissarissen.
Tafel voorzitter

Tafel voorzitter

Bij DeNieuweCommissaris komen wij veel Nieuwe Voorzitters tegen. Speciaal voor deze new league starten wij een Voorzitterstafel waar bij zeer ervaren voorzitters hun bestuurservaring en interventie- en voorzittersvaardigheden met u delen. Indien u (aankomend) voorzitter bent kunt u zich voor deze Tafel bij ons melden.

Speciaal voor de new league voorzitters van raden starten wij de Voorzitterstafel. Aan deze Tafel zullen zeer ervaren voorzitters hun bestuurservaring en interventie- en voorzittersvaardigheden met u delen.

Speciaal voor (inkomende) voorzitters biedt DeNieuweCommissaris een kleinschalige Voorzitterstafel aan. De rode draad voor deze Tafel zal zijn: hoe schep je een zelfcorrigerend klimaat en een sfeer van veiligheid, hoe creëer je een positieve dynamiek rondom toezicht, hoe bied je constructieve oplossingen en creëer je een gemeenschappelijke opvatting. De dialoog is daarbij van groot belang. Respect voor de eigenheid van de organisatie en individuen is essentieel. Het toetsingskader moet dynamisch blijven en afgestemd worden op de organisatie en gezamenlijke visie. Dit zou moeten leiden tot een ‘living document’of ‘Code of conduct’ met een aantal relevante elementen zoals: frequentie van vergaderingen, benoemingen, strategie en beleid etc. Er zal eveneens de mogelijkheid zijn om zelf een casus voor te leggen.
Deelname staat open voor inkomende en zittende voorzitters van raden.
Tafel Maatwerk voor Ervaren commissarissen

Tafel Maatwerk voor Ervaren commissarissen

DNC organiseert opleidingen rondom onderwerpen uit de Audit Committee en HR en Remuneration Comittee. U kunt ook bij Permanente Educatie inschrijven.