De rol van de raad van commissarissen ten tijde van nood