Adaptief vermogen in tijden van economische turbulentie Bob Walrave & Sjoerd Romme