Over DeNieuweCommissaris

Over DeNieuweCommissaris

DeNieuweCommissaris is in 2007 opgericht om de nieuwe generatie commissarissen snel “up to speed” te brengen. De oude garde en nieuwe generatie versterken elkaar daarbij in toezicht, met bestuurservaring en nieuwe competenties van deze tijd. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van dit samenspel tussen “oud en nieuw” en de openheid en ontvankelijkheid voor deze nieuwe competenties. Naast dit samenspel tussen ‘’oud en nieuw’’ zijn vandaag de dag voor DeNieuweCommissaris de onderwerpen als innovatie, transitie en duurzaamheid van het grootste belang.

DeNieuweCommissaris heeft 1.000 ervaren en startende commissarissen opgeleid en begeleid.Velen zijn gestart en/of breiden hun portfolio uit; velen zijn ook nog beschikbaar. Ons netwerk is vanaf de aanvang hoogwaardig samengesteld uit mensen die op aanbeveling of “by invitation” zijn gevraagd. De opleiding kan zowel bij DNC als ook Inhouse worden verzorgd. Onze permanente educatie garandeert de meest adequate kennis van zaken alsmede een goede mogelijkheid tot netwerken.
Over DeNieuweCommissaris (2)
Veelal begeleiden wij onze alumni als kandidaten; vooral nu het aantal vacatures ondoorzichtig is en deze zich voornamelijk zichtbaar bevindt in het publieke domein. Het systeem van coöptatie hoeft niet slecht te zijn maar vraagt meer dan enkel een benoeming. De integrale search-aanpak van DNC geeft meer aandacht aan de vereisten van zowel een raad als de kandidaat; vooral ook na een benoeming.

DNC besteedt veel aandacht aan het cross-sector plaatsen omdat er veel relevante ervaring toe te voegen valt vanuit een andere sector. Een hele groep Nieuwe Commissarissen met relevante ervaring staat klaar om bij te dragen.

Op ons platform presenteren alumni zich aan elkaar maar worden ook zichtbaar voor de buitenwereld waardoor hun kansen vergroten om te worden benoemd. Wij menen daarmee ook een maatschappelijke bijdrage te leveren daar hun relevante expertise en ervaring uitgelicht worden.

Graag praten wij verder wat DeNieuweCommissaris in dit alles kan betekenen.

Kennis- Ervaringspartners

Kennis- Ervaringspartners

Wij zijn onze Kennis- & Ervaringspartners door de tijden heen erkentelijk voor hun bijdragen aan onze programma's sinds 2008 in wisselende samenstellingen:
Autoriteit Financiële Markten:
Drs. Egbert Gerritsen

Deloitte:
Drs. Gerrie Lenting RA

Holland Corporate Finance:
Drs. Maarten Wolleswinkel
Drs. Robert Boersma

Inspectie Gezondheidszorg:
voormalig Hoofd Inspecteur, dr. Wim Schellekens

KPMG:
Prof. dr. ir. Han Gerrits
Prof. dr. Muel Kaptein

NautaDutilh:
Prof. mr. Geert Raaijmakers
Mr. Lieke van der Velden

Windt Le Grand Leeuwenburgh:
Mr. Ep Hannema

PwC:
Drs. Caspar Segers RA
Gert-Jan Heuvelink RA
Drs. Eugénie Krijnsen

The Rock Group:
Mr. Elfrieke van Galen

Benthurst & Co:
Edward Huizenga
Professor Strategy, Innovation & Change

Universiteit van Amsterdam:
Prof. Dr. J. Strikwerda
Professor of Organization (Internal Governance) and Change

Pensioenfonds Zorg & Welzijn:
Peter Borgdorff
Directeur

Het huis van commissarissen

Ons kantoor is gelegen aan de van Bergenlaan 6 in Wassenaar. Je kunt hier met één van onze kennis- of ervaringspartners, in de vertrouwelijke setting van Het Huis voor Commissarissen, reflecteren op je eigen rol of een crisissituatie of over meer inhoudelijke vraagstukken of dilemma’s. Je vindt er tevens een prettige en professionele omgeving waar leden ook de mogelijkheid hebben om vergaderruimte voor een zelfevaluatie of strategiedag te gebruiken, al of niet gefaciliteerd.

Onder meer onze Kennis- Ervaringspartners

Heske van Eyck van Heslinga

Heske van Eyck van Heslinga

Docent Governance en Board dynamiek
Caspar Segers

Caspar Segers

Docent Rol van de Accountant
Peter Borgdorff

Peter Borgdorff

Docent Rol van de Voorzitter
Edward Huizenga

Edward Huizenga

Docent Strategie en Innovatie