Permanente Educatie

Het programma van Permanente Educatie van DeNieuweCommissaris biedt toezichthouders en commissarissen de mogelijkheid om zich actuele ontwikkelingen eigen te maken en om in besloten, kleine kring kennis te verhogen en best practices te delen.

De PE-Tafels staan open voor leden van DeNieuweCommissaris. Per PE-Tafel is plaats voor 12-16 deelnemers. Tijdens de PE-Tafel zal worden gedineerd zoals dat ook gebruikelijk is bij de Tafels van DeNieuweCommissaris.

Kosten

De kosten van een losse PE-Tafel bedraagt voor DNC-leden € 450,- excl. btw, incl. diner en literatuur. Overige deelnemers betalen € 550,- excl. btw.

Agenda

De nieuwe PE agenda volgt per 2024