Tafel Next

Sinds 2011 hebben wij ongeveer 1000 aankomend en recent gestarte commissarissen opgeleid, met een zware executive-, bestuurders en/of ondernemersachtergrond.

De Tafel Next van DeNieuweCommissaris geeft een goede inleiding in het vak voor een startende commissaris, het geeft bestuurders die te maken hebben met toezichthouders inzicht in het perspectief van hun toezichthouders en het geeft meer inzicht in het vak voor hen die een toezichthoudende rol ambiëren. Tijdens deze cyclus van een zestal avonden wordt door een kennis- en een ervaringspartner één van de volgende onderwerpen besproken, die u goed uitrusten in de volle breedte en diepte van het vak. Inmiddels hebben er bijna 40 Tafels voor startende commissarissen plaatsgevonden, en door de jaren heen nog eens bijna 40 Tafels voor ervaren commissarissen.

De volgende thema's worden behandeld
-
Rol, vereisten aan en verwachtingen van een commissaris
-
Governance, effectiviteit, informatievoorziening en cultuur & gedrag (‘tone at the top’)
-
Risicomanagement, de auditcommissie en de relatie met de accountant
-
De rol als werkgever en Stakeholder- en reputatiemanagement
-
Innovatie, disruptie en nieuwe business- en verdienmodellen
-
Board dynamiek en profiel Nieuwe Commissaris
Deze tafel is bestemd voor:

Eindverantwoordelijke bestuurders, directieleden, vertrouwd met board dynamics, ambitieus, bezig met oriëntatie op non-executive uitbreiding of startende toezichthouder, nieuwsgierig, open om te sparren en op zoek naar concretisering van hun ambitie.

Tijdens de werksessie zal worden gedineerd zoals dat ook gebruikelijk is bij De Tafel van DeNieuweCommissaris. Per sessie is plaats voor circa 12 deelnemers (tijdens covid- maatregelen: 10).

Budget & data:

Tafel Next 40: 14 december 2022 ( 23 januari 2023, 16 februari 2023, 8 maart 2023, 28 maart 2023, 19 april 2023).

De kosten voor de Tafel Next zijn € 6.500 vrijgesteld van btw, inclusief literatuur en diner. De studiebelasting bestaat uit 6 avonden van 4 uur en een voorbereiding van ca. 6 uur per sessie.