Over DeNieuweCommissaris

Over DeNieuweCommissaris

DeNieuweCommissaris is in 2007 opgericht om de nieuwe generatie commissarissen snel “up to speed” te brengen. De oude garde en nieuwe generatie versterken elkaar daarbij in toezicht, met bestuurservaring en nieuwe competenties van deze tijd. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van dit samenspel tussen “oud en nieuw” en de openheid en ontvankelijkheid voor deze nieuwe competenties. Naast dit samenspel tussen ‘’oud en nieuw’’ zijn vandaag de dag voor DeNieuweCommissaris de onderwerpen als innovatie, transitie en duurzaamheid van het grootste belang.

DeNieuweCommissaris heeft ruim 1.100 ervaren en startende commissarissen opgeleid en begeleid.Velen zijn gestart en/of breiden hun portfolio uit; velen zijn ook nog beschikbaar. Ons netwerk is vanaf de aanvang hoogwaardig samengesteld uit mensen die op aanbeveling of “by invitation” zijn gevraagd. De opleiding kan zowel bij DNC als ook Inhouse worden verzorgd. Onze permanente educatie garandeert de meest adequate kennis van zaken alsmede een goede mogelijkheid tot netwerken.

Locatie

Van Bergenlaan 6, Wassenaar

Veelal begeleiden wij onze alumni als kandidaten; vooral nu het aantal vacatures ondoorzichtig is en deze zich voornamelijk zichtbaar bevindt in het publieke domein. Het systeem van coöptatie hoeft niet slecht te zijn maar vraagt meer dan enkel een benoeming. De integrale search-aanpak van DNC geeft meer aandacht aan de vereisten van zowel een raad als de kandidaat; vooral ook na een benoeming.

DNC besteedt veel aandacht aan het cross-sector plaatsen omdat er veel relevante ervaring toe te voegen valt vanuit een andere sector. Een hele groep Nieuwe Commissarissen met relevante ervaring staat klaar om bij te dragen.

Op ons platform presenteren alumni zich aan elkaar maar worden ook zichtbaar voor de buitenwereld waardoor hun kansen vergroten om te worden benoemd. Wij menen daarmee ook een maatschappelijke bijdrage te leveren daar hun relevante expertise en ervaring uitgelicht worden.

Kennis- & Ervaringspartners

Wij zijn onze Kennis- & Ervaringspartners door de tijden heen erkentelijk voor hun bijdragen aan onze programma's sinds 2008 in wisselende samenstellingen:

Kennispartners

Autoriteit Financiële Markten

 • Drs. Egbert Gerritsen

Deloitte

 • Drs. Gerrie Lenting RA

Holland Corporate Finance

 • Drs. Maarten Wolleswinkel
 • Drs. Robert Boersma

Inspectie Gezondheidszorg

 • voormalig Hoofd Inspecteur, dr. Wim Schellekens

KPMG

 • Prof. dr. ir. Han Gerrits
 • Prof. dr. Muel Kaptein

NautaDutilh

 • Prof. mr. Geert Raaijmakers
 • Mr. Lieke van der Velden

Windt Le Grand Leeuwenburgh

 • Mr. Ep Hannema

PwC

 • Drs. Caspar Segers RA
 • Gert-Jan Heuvelink RA
 • Drs. Eugénie Krijnsen

The Rock Group

 • Mr. Elfrieke van Galen

Benthurst & Co

 • Prof. dr. Edward Huizenga

Universiteit van Amsterdam

 • Prof. dr. J. Strikwerda

Pensioenfonds Zorg & Welzijn

 • Peter Borgdorff

Ervaringspartners

 • Ir. Michiel Buitelaar
 • Drs. Carin Gorter RA
 • Drs. Pieter Bouw
 • Drs. Carla van der Weerdt RA
 • Drs. David van As RA
 • Drs. Herman Bol
 • Drs. Janwillem Bouma
 • Drs. Pamela Boumeester
 • Prof. dr. ir. Jo van Engelen
 • Dr. Wim van den Goorbergh
 • Prof. dr. Louise Gunning-Schepers
 • Drs. Carina Hamaker
 • Mr. John Jaakke
 • Drs. Jan Maarten de Jong
 • Drs. Arjan Kaaks RC
 • Jaap Kleijwegt MSc MBA CRMA
 • Drs. Hein Knaapen
 • Robert Jan van de Kraats RA
 • Prof. dr. Fieke van der Lecq
 • Drs. Trude Maas-de Brouwer
 • Drs. George Möller
 • Drs. Erik van de Merwe
 • Drs. Elmer Mulder
 • Mr. Marjan Oudeman
 • Drs. Alexandra Schaapveld
 • Drs. Margot Scheltema
 • Mr. Jurgen Stegmann
 • Dr. ir. Aad Veenman
 • Mr. Peter Wakkie
 • Mr. Cees van Woudenberg
 • Hans Zwarts
 • Mr. drs. Jan Louis Burggraaf
 • Drs. Arie Piet
 • Prof. dr. Hans Strikwerda
 • Prof. dr. Edward Huizenga
 • Drs. Gillis Jonk
 • Drs. Oscar David
 • Prof. dr. Theo Kocken
 • Drs. Erik van der Merwe
 • Drs. Marielle Rompa
 • Drs. Ludo Wijngaarden
 • Mr. Ferry Houterman
 • Robert Jan van de Kraats RA
 • Dr. Hans Wijers
 • Drs. Jos Streppel
 • Mr. Diana van Everdingen
Het huis van commissarissen

Ons kantoor is gelegen aan de Van Bergenlaan 6 in Wassenaar. Je kunt hier met één van onze kennis- of ervaringspartners, in de vertrouwelijke setting van Het Huis voor Commissarissen, reflecteren op je eigen rol of een crisissituatie of over meer inhoudelijke vraagstukken of dilemma’s.

Je vindt er tevens een prettige en professionele omgeving waar leden ook de mogelijkheid hebben om vergaderruimte voor een zelfevaluatie of strategiedag te gebruiken, al of niet gefaciliteerd.